Gradering

När man tränat judo under en tid så kan man bli graderad till ett högre bälte. Beroende på hur ofta och hur mycket man  tränar så kan det gå olika fort. Vi tillämpar två olika graderingssystem. Dels en form av ‘tidsgradering’ (se nedan), dels Svenska JudoFörbundets rekommendationer för gradering till Kyu-grader. Vid gradering till svart bälte så sker det alltid genom Judoförbundet!

Mongradering
3 terminer    =    5 mon / gult bälte         1,5 år
6 terminer    =    4 mon / orange bälte    3 år
10 terminer    =    3 mon / grönt bälte      5 år
16 terminer    =    2 mon / blått bälte       8 år
24 terminer    =    1 mon / brunt bälte    12 år
Kyugradering
4 terminer    =     5 kyu / gult bälte         2 år
8 terminer    =     4 kyu / orange bälte    4 år
14 terminer    =     3 kyu / grönt bälte      8 år
22 terminer    =     2 kyu / blått bälte      11 år
32 terminer    =     1 kyu / brunt bälte    16 år
42 terminer    =    1 dan /svart bälte      21 år

En godkänd termin motsvarar minst 10 träningstillfällen.
Vid övergång från mongrad till kyugrad sänks bältesfärgen 1-2 grader

Vid förmåga används SJF normalgradering.