30/4 – 1/5 Valborgsläger i Djupån

OBS: All ordinarie träning under dessa dagar är flyttad till Djupån!
Anmälan till lägret