Varmt välkomna till årsmötet där vi, förutom att gå igenom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, också kommer att lyfta fram årets prestationer. På årsmöte föreslås en stadgeändring för att anpassa klubbens stadgarna till Riksidrottsförbudets rekommendationer.

Handlingar

Valberedningens förslag inför årsmötet 2021 i IK Södra
Ordförande: Tommy Engström, omval 1 år
Ledamot: Ewa Braf, omval 2 år
Ledamot: Eva Hytönen, omval 2 år
Ledamot: Jim Jimmerholt, omval 2 år
Suppleant: Niklas Widing, omval 1 år
Suppleant: Jenny Cederborg, omval 1 år

Revisor: Christer Löfgren, omval 1 år
Revisorsuppeant: Fredrik Gamrell, omval 1 år 

Ann Löf, Karin Strömqvist Bååth, Dick Rösselharth och Thomas Wahlström är valda till 2022.

Vill du hjälpa till i styrelsen eller nominera någon annan? Skicka ett 
mail till valberedningen@iksodra.com