Angående Coronavirus/Covid-19

Vi har varit i kontakt med RF som ger rekommendationen att hålla koll på folkhälsomyndigheten och iaktta de rekommendationer som de ger.

IK Södra ber sina medlemmar att agera som när det gäller skola och arbete. Om ni varit i riskområden och inte går till skola och jobb av den anledningen – gör likadant när det gäller ert judotränande.

Med vänliga hälsningar
Ann Löf