Dags att uppdatera sig igen inför vårterminsstarten 8 januari

…Som sagt, vårterminen startar den 8 januari

Schema VT 2018
Avgifter 2018
Om IK Södra