Dags för nytt årsmöte…

Söndagen den 16 februari är det dags för årsmöte med 2019 års KM-vinnare!

Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse
KM-Vinnare…Meddelas på årsmötet!

Valberedningens förslag:

 • Ordförande
  • Omval 1 år 
   • Tommy Engström
 • Ledamöter
  • Omval 2 år
   • Thomas Wahlström
   • Karin Strömqvist Bååthe
   • Ann Löf
  • Nyval 2 år
   • Dick Dahlström Rösselharth (ersätter Lars Hintze som suttit sedan 1989)
  • Valda till 2021
   • Jim Jimmerholt
   • Ewa Braf
   • Eva Hytönen
 • Suppleanter
  • Omval 1 år
   • Jenny Cederborg
   • Niklas Eriksson
 • Revisorer 
  • Omval 1 år 
   • Christer Löfgren  
  • Nyval 1 år
   • Fredrik Gamrell  

Vill du hjälpa till i styrelsen eller nominera någon annan? Skicka ett 
mail till valberedningen@iksodra.com