Försmak på höstens preliminära schema

Glad Midsommar alla!
Planeringen inför höststarten är redan igång. Vi siktar på att höstträningarna drar igång den 21 augusti – med viss reservation… På den bifogade länken kan ni se hur planeringen ser ut så här långt!

Image by master1305 on Freepik