Gratis utbildning via Internet!

Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser.

Utbildningen vänder sig till dig som träffar barn, ungdomar och vuxna med olika behov. Den fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback, känsloärlighet, relationer och bemötande när du tränar aktiva med till exempel ADHD och autism/Asperger.
Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i er förening.

Målsättning med utbildningen är:

  • Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/AST.
  • Kunskap om hur du kan bemöta och leda barn och ungdomar med NPF.
  • Att du får med dig tips på hur du kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF

Alla som vill kan vara med på denna utbildning som sker digitalt
onsdag den 15 april 18.30. Det du behöver är en dator med uppkoppling och att du har anmält dig så att du får en länk så du kan logga in till utbildningen.
Det är RF – Sisu som arrangerar och den kostar inget men man måste anmäla sig via mejl till ann@iksodra.com

Med vänliga hälsningar

Ann Löf

IK Södra Judo
Box 38
123 21 Farsta
Tel 08/771 70 79