Gruppindelningar

Gruppbeskrivningar VT-24

Judo 5–8 år 2 ggr/ vecka rekommenderas 

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn mellan cirka 5 och 8 år. Målet för träningen är att lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner, rörelsemönster, distansträning. Träningen sker på ett lekfullt sätt där barnen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning. Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment. Barnen får lära sig enklare japanska begrepp och vikten av att lyssna till och ta instruktioner av ansvariga tränare. Barnen måsta vara självgående klara sig utan förälder samt fungera i grupp. Träningen stärker både kroppen och knoppen.  

Judo 8–12 år 2–3 ggr/vecka rekommenderas

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn och ungdom mellan cirka 8 och 12 år. Målet för träningen är att lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner, rörelsemönster, distansträning. Träningen gör att barnen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning. Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment. Barnen får lära sig enklare japanska begrepp och vikten av att lyssna till och ta instruktioner av ansvariga tränare. Barnen måsta vara självgående klara sig utan förälder samt fungera i grupp. Träningen stärker både kroppen och knoppen.

Judo 13 – 18 år 2–3 ggr/vecka rekommenderas

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för ungdomar som är cirka 13 – 18 år. Flickor och pojkar tränar tillsammans. Målet för träningen är att lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner, rörelsemönster, distansträning. Träningen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning. Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment. Träningen är variationsrik och utvecklar dig både fysiskt och mentalt. Du kan börja som nybörjare och kunna träna på i denna grupp för att kunna gradera dig till svart bälte om så önskas. Du får lära sig enklare japanska uttryck. Träningen stärker både kroppen och knoppen.

Vuxna 18 år – 2–3 ggr/vecka rekommenderas

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för vuxna från cirka 18 år-. Damer och herrar tränar tillsammans. Målet för träningen är att lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner, rörelsemönster, distansträning. Träningen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning. Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment. Träningen är variationsrik och utvecklar dig både fysiskt och mentalt. Du kan börja som nybörjare och kunna träna på i denna grupp för att kunna gradera dig till många svarta bälten om så önskas

A-judo Anpassad judo 

I denna grupp kan alla träna men den riktar sig i första hand till dig som har någon typ av funktionsnedsättning och som är cirka 5 år och uppåt. Klubben har sedan 70-talet bedrivit judoträning för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vill du träna upp smidighet, utveckla din koordinationsförmåga och kroppskontroll, utveckla balansen och samtidigt få nya kompisar? Då är judo oslagbart. Målet med träningen är att lära dig att falla, kasta och göra fasthållningar. Vi tränar utifrån varje individs egna förutsättningar och träningen innehåller mycket skratt. Träningen stärker både kroppen och knoppen.

Kata Judo i bestämd form

Kata är ett japanskt begrepp och betyder ”bestämd form”. Kata är en träningsform där tekniker utförs i ett förutbestämt mönster. Kataträningen är nödvändig för dig som ska gradera sig till svarta bälten. Det arrangeras Kata läger där alla kan delta som vill utveckla sin judo och man kan tävla i Kata.

Judo 12 – 16 år Tävlingsgrupp 5 – 7 ggr / vecka rekommenderas

Fortsättningsgrupp för dig som har tränat judo i några terminer och fått en bra grundträning, ett bra rörelsemönster och en bred tekniks kunskap i judo. Målet med träningen är att förbereda ungdomarna för tävlingsjudo. Deltagarna utvecklar och breddar sin judo med inriktning på tävlingsdelen av judo. Träningen består av teknik, taktik, fysiska övningar och kampmoment. Målet behöver inte vara att vinna VM men deltar man i denna grupp ska tycka om kamp och tävlingsmoment. Du ska tävla regelbundet och deltaga på läger och träningar både på hemma och bortaplan.

Judo 16 – Tävlings/elit grupp – 10-12 ggr/vecka rekommenderas

Fortsättningsgrupp för dig som har tränat judo i tävlingsgruppen för ungdom och fått en bra grundträning, ett bra rörelsemönster och en bred tekniks kunskap i judo. Målet med träningen är att förbereda dig för tävlingsjudo på nationell och internationell nivå. I dialog med ansvarig tränare sätter varje deltagare sina egna mål för träning, tävling och läger. Du ska tävla regelbundet och deltaga på läger och träningar runt om i Sverige och världen

Judo barn & vuxna tillsammans 

I denna grupp tränar barn och vuxna tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Du tränar upp smidighet, utvecklar koordinationsförmåga, kroppskontroll och utvecklar balansen. Målet med träningen är att lära dig att falla, kasta och göra fasthållningar. Vi tränar utifrån varje individs egna förutsättningar och träningen sker med kontroll och mycket skratt. Har du barn som tränar judo är detta ett tillfälle att träna tillsammans hela familjen. Kom och pröva på judo helt enkelt!