Gruppindelningar

Gruppbeskrivningar HT-23
Judo 5–8 år 2 ggr/ vecka
Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn mellan cirka 5 och 8 år. Målet för träningen är att
lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner, rörelsemönster, distansträning. Träningen
sker på ett lekfullt sätt där barnen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning. Vi
övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment. Barnen får lära sig
enklare japanska begrepp och vikten av att lyssna till och ta instruktioner av ansvariga
tränare. Barnen måsta vara självgående klara sig utan förälder samt fungera i grupp.
Träningen stärker både kroppen och knoppen.

Judo 8–12 år 2–3 ggr/vecka
Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn och ungdom mellan cirka 8 och 12 år. Målet för
träningen är att lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner, rörelsemönster,
distansträning. Träningen gör att barnen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning.
Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment. Barnen får lära sig
enklare japanska begrepp och vikten av att lyssna till och ta instruktioner av ansvariga
tränare. Barnen måsta vara självgående klara sig utan förälder samt fungera i grupp.
Träningen stärker både kroppen och knoppen.

Judo 13 – 18 år 2–3 ggr/vecka
Nybörjar- och fortsättningsgrupp för ungdomar som är cirka 13 – 18 år. Flickor och pojkar
tränar tillsammans. Målet för träningen är att lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner,
rörelsemönster, distansträning. Träningen utvecklar smidighet, rörelse och
kroppsuppfattning. Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment.
Träningen är variationsrik och utvecklar dig både fysiskt och mentalt. Du kan börja som
nybörjare och kunna träna på i denna grupp för att kunna gradera dig till svart bälte om så
önskas. Du får lära sig enklare japanska uttryck. Träningen stärker både kroppen och
knoppen.

Vuxna 18 år –
Nybörjar- och fortsättningsgrupp för vuxna från cirka 18 år-. Damer och herrar tränar
tillsammans. Målet för träningen är att lära sig judons grundrörelser. Grundpositioner,
rörelsemönster, distansträning. Träningen utvecklar smidighet, rörelse och
kroppsuppfattning. Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment.
Träningen är variationsrik och utvecklar dig både fysiskt och mentalt. Du kan börja som
nybörjare och kunna träna på i denna grupp för att kunna gradera dig till många svarta
bälten om så önskas

A-judo Anpassad judo
I denna grupp kan alla träna men den riktar sig i första hand till dig som har någon typ av
funktionsnedsättning och som är cirka 5 år och uppåt. Klubben har sedan 70-talet bedrivit
judoträning för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vill du träna upp smidighet,
utveckla din koordinationsförmåga och kroppskontroll, utveckla balansen och samtidigt få
nya kompisar? Då är judo oslagbart. Målet med träningen är att lära dig att falla, kasta och
göra fasthållningar. Vi tränar utifrån varje individs egna förutsättningar och träningen
innehåller mycket skratt. Träningen stärker både kroppen och knoppen.

Kata Judo i bestämd form
Kata är ett japanskt begrepp och betyder ”bestämd form”. Kata är en träningsform där
tekniker utförs i ett förutbestämt mönster. Kataträningen är nödvändig för dig som ska
gradera sig till svarta bälten. Det arrangeras Kata läger där alla kan delta som vill utveckla sin
judo och man kan tävla i Kata.

Judo 12 – 16 år Tävlingsgrupp 3 – 4 ggr / vecka
Fortsättningsgrupp för dig som har tränat judo i några terminer och fått en bra grundträning,
ett bra rörelsemönster och en bred tekniks kunskap i judo. Målet med träningen är att
förbereda ungdomarna för tävlingsjudo. Deltagarna utvecklar och breddar sin judo med
inriktning på tävlingsdelen av judo. Träningen består av teknik, taktik, fysiska övningar och
kampmoment. Målet behöver inte vara att vinna VM men deltar man i denna grupp ska
tycka om kamp och tävlingsmoment. Du ska tävla regelbundet och deltaga på läger och
träningar både på hemma och bortaplan.

Judo 16 – Tävlings/elit grupp – 5-7 ggr/vecka
Fortsättningsgrupp för dig som har tränat judo i tävlingsgruppen för ungdom och fått en bra
grundträning, ett bra rörelsemönster och en bred tekniks kunskap i judo. Målet med
träningen är att förbereda dig för tävlingsjudo på nationell och internationell nivå. I dialog
med ansvarig tränare sätter varje deltagare sina egna mål för träning, tävling och läger. Du
ska tävla regelbundet och deltaga på läger och träningar runt om i Sverige och världen
Judo barn & vuxna tillsammans
I denna grupp tränar barn och vuxna tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Du tränar upp
smidighet, utvecklar koordinationsförmåga, kroppskontroll och utvecklar balansen. Målet
med träningen är att lära dig att falla, kasta och göra fasthållningar. Vi tränar utifrån varje
individs egna förutsättningar och träningen sker med kontroll och mycket skratt. Har du barn
som tränar judo är detta ett tillfälle att träna tillsammans hela familjen. Kom och pröva på
judo helt enkelt!