Gruppindelningar

Judo 1 (5-9 år)

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn mellan cirka 5 och 9 år. Målet för träningen är att lära sig judons grundrörelser. Träningen sker på ett lekfullt sätt där barnen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning. Vi övar kast- och fasthållningsteknikerna, fallträning och kampmoment. Barnen får lära sig enklare japanska begrepp och vikten av att lyssna till och ta instruktioner av ansvariga tränare. Barnen måsta vara lite självgående klara sig utan förälder, fungera i grupp och kunna sköta sin hygien. (exvis. toalettbesök)

Judo 2 (9-15 år)

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn och ungdom mellan cirka 9 och 15 år. Målet med träningen är att lära sig grundtekniker gällande att kunna falla, kasta och göra fasthållningar. Träningen är variationsrik och utvecklar barnen och ungdomarna både fysisk och mentalt. Styrka, smidighet, rörelse och kampmoment gör så att kroppsuppfattning utvecklas genom träningen. Träningen stärker både kroppen och knoppen

Judo 3 (12-16 år)

Fortsättningsgrupp för hen som har tränat i grupperna Judo 1 eller Judo 2, har ett brinnande tävlingsintresse och är mellan cirka 12-16 år. Barnen och ungdomarna behöver ha grundkunskaperna i judo som dom fått i judo 1 och 2. Träningen håller ett högt tempo är förberedande inför gruppen Judo 4. Målet med träningen är att förbereda barnen och ungdomarna för judotävling. Deltagarna utvecklar och breddar sin judo med inriktning på tävlingsdelen av judo. Träningen består av teknik, taktik, fysik och kampmoment. Målet behöver inte vara att vinna VM men deltar man i denna grupp måste barnen och ungdomarna tycka om tävling och kampmoment.

Judo 4 (14 år och uppåt)

Tävlingsgrupp för lovande talanger och landslagsaktiva och som är cirka 14 år och uppåt. I dialog med ansvarig tränare sätter varje deltagare sina egna mål för träning, tävling och läger. Klubben jobbar för att våra aktiva som vill tävla på tävlingar runt om i världen och har kapacitet ska få göra det. Träningen bedrivs så att deltagaren ska få möjlighet nå sin fulla potential och drömmar. 

Ungdom & vuxna (15-99 år)

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för ungdomar och vuxna som är cirka 15 år och uppåt. Damer och herrar tränar tillsammans. Målet för nybörjare är att lära sig grunderna för fallteknik samt de första kast- och fasthållningsteknikerna. Målet för de som har grunderna är att utveckla sin judo. Träningen är variationsrik som utvecklar dig både fysiskt och mentalt. Du kan börja som nybörjare och kunna träna på i denna grupp för att kunna gradera dig till svart bälte om så önskas.

Anpassad judo – A-judo (tidigare kallat Special Needs)

I denna grupp kan alla träna men den riktar sig till dig som har någon typ av funktionsnedsättning och som är cirka 5 år och uppåt. Klubben har sedan 70-talet bedrivit judoträning för gruppen. Våra tränare är världsledande i att leda träning för personer med funktionsnedsättning. Vill du träna, träna upp smidighet, utveckla din koordinationsförmåga och kroppskontroll, utveckla balansen och samtidigt få nya kompisar? Då är judo oslagbart. Målet med träningen är att lära dig att falla, kasta och göra fasthållningar. Vi tränar utifrån varje individs egna förutsättningar och träningen sker med kontroll och mycket skratt. Vi åker på läger och tävlingar i Sverige och världen när tillfälle ges. Klubben deltar just nu i ett EU-projekt inom Erasmus där man speciellt tittar på judons positiva inverkan på personer med autismdiagnoser. 

Ladies (Flickor och damer 15-99 år)

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för ungdomar och vuxna som är cirka 15 år och uppåt. Gruppen är öppen för flickor, damer och för dig som definierar dig som kvinna. Målet för nybörjare är att lära sig grunderna för fallteknik samt de första kast- och fasthållningsteknikerna. Målet för de som har grunderna är att utveckla sin judo. Träningen är variationsrik som utvecklar dig både fysisk och mentalt. Du kan med fördel kombinera denna grupp med träning i ”Ungdom & vuxen”.

Kata (13 år och uppåt)

Kataträning vänder sig till alla aktiva från 13 år och uppåt. Kata är ett japanskt begrepp och betyder ”bestämd form”. Kata är en träningsform där tekniker utförs i ett förutbestämt mönster. Kataträningen är nödvändig för dig som ska gradera sig till svarta bälten. Det arrangeras Kataläger där alla kan delta som vil utveckla sin judo.

Judo4All

I denna grupp tränar du tillsammans med ditt barn. Inga förkunskaper krävs. Du tränar upp smidighet, utvecklar koordinationsförmåga, kroppskontroll och utvecklar balansen. Målet med träningen är att lära dig att falla, kasta och göra fasthållningar. Vi tränar utifrån varje individs egna förutsättningar och träningen sker med kontroll och mycket skratt. Har du barn som tränar judo är detta ett tillfälle att träna tillsammans hela familjen. Kom och pröva på judo helt enkelt!

JudoLek  3- 6 år

I denna grupp vill vi ge barnen en lekfull träning och en bra ingång till sporten judo.
Fokus ligger på att hitta och utveckla barnens motoriska färdigheter.
Vi jobbar mycket med traditionella gymnastikövningar, som kullerbyttor och balansövningar, i en lekfull blandning varvat med mycket spring.
Judoövningar vävs in i leken och ger, förutom smidighet och koordination, barnen chansen att träna på att samarbeta med varandra.
Inget barn är det andra likt, och alla är bra på olika saker, därför måste barnens utveckling få ske i deras egen takt. Vi tittar därför inte på prestation utan strävar här efter att alla ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Målet med Judolek är att barnen på ett lekfullt sätt ska lära känna kroppen och dess möjligheter och att det ska locka till fortsatt träning.

Senior Judo +  36 år Teknikträning

Vi tränar balans, styrka, rörlighet, kondition, koordinationsövningar, fall och stående tekniker (Uchi komi).

Du kan vara en senior nybörjare eller mer rutinerad judoutövare som vill träna grundtekniker i individanpassat tempo.Direkt efter träningen tar ett pass vid där du kan träna på tekniker i mattan (Ne waza).