Inför IK Södras årsmöte

Valberedningens förslag till årsmötet:
Beatrice har tackat nej till fortsatt arbete i styrelsen.

Ordförande (1 år): omval av Tommy Engström

Ledamöter (2 år): omval av Ann Löf, Karin Strömqvist-Bååthe och nyval av Thomas Wahlström

Suppleanter (1 år): omval av Jenny Cederborg och Christer Cederborg

Revisorer (1 år): omval av Christer Löfgren och Mimmi Wåhlin

Ledamöter vars mandat går ut 2019: Adam Westman, John Ljunggren och Jim Jimmerholt.

valberedningen@iksodra.com

Inbjudan till årsmöte
Verksamhetsberättelse
Dagordning
Inbjudan KM-Pokalutdelning
KM-Pokalvinnare