Judo – så här går det till…

https://www.facebook.com/JudoClubAlzira/videos/661301371334765/