Med anledning av nya rekommendationer ställs all träning in för medlemmar födda 2004 och tidigare (äldre än 15 år)

Med anledning av den kraftigt ökande smittspridningen i Region Stockholm har regionen valt att skärpa tidigare rekommendationer. Den skärpningen får tyvärr konsekvenser på vår verksamhet. Styrelsen har därför tagit följande beslut:

All träning för våra medlemmar född 2004 och tidigare (äldre än 15 år) är tills vidare helt inställd till dess vi får klargörande från Riksidrottsförbundet och Svenska Judoförbundet när det gäller tolkningen av delar av de nya rekommendationerna.

För samtliga barngrupper, födda 2005 eller senare (15 år och yngre), fortsätter träningarna som tidigare dock med än mer skärpt in-/utpassering genom att hämtning och lämning sker utomhus utanför respektive lokals entré/ytterdörr för att ytterligare minimera risken för trängsel.