Röster från en stängd idrottsvärld

Ann Löf deltog för en tid sedan i en studie i Covid-19:s effekt på möjligheten för motionärer och elitsatsande att deltaga i fysiska aktiviteter. Sextionio procent av Sveriges befolkning (bland de högsta i Europa) är engagerade i någon form av regelbunden verksamhet så frågan känns aktuell och relevant. Studien är på engelska men förhoppningsvis läsbar för de flesta…


Voices from closed stadiums