Valborg!

För den som är intresserad; så här beskrev Carl von Linné Valborg runt mitten på 1700-talet:

”Ty lantmannen har för sed alltifrån Hedenhös, att natten före Valborgsmässodagen upptända eldar på marken, att däromkring dansa och fägna sig åt den kommande sommaren, vilket alltså är relikvier av de gamlas Floralia, som endast är kvarhållne i Uppland och de nästgränsande socknarna men näppeligen i andra svenska provinser.”
Vi i IK Södra fortsätter den traditionen…