What judo can teach us about life…

Judon påverkar dig på många plan. Här är en intressant artikel på CNN:s hemsida som bland annat beskriver några av många lärdomar man tar med sig från judon, och vilken avgörande betydelse de kan ha i ens fortsatta gärning…

What judo can teach us about life