Gruppindelningar

Judo 1 (5-9 år)  
Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn mellan cirka 5 och 9 år. Målet för träningen är att lära sig grunderna för fallteknik samt de första kast- och fasthållningsteknikerna. Träningen sker på ett lekfullt sätt där barnen utvecklar smidighet, rörelse och kroppsuppfattning. Barnen får också lära sig enklare japanska begrepp och vikten av att lyssna till och ta instruktioner av ansvariga tränare. Utöver en fantastisk träninsgform får barnen kompisar, har det roligt och ser fram emot kommande träningar.
Judo 2 (9-15 år)  

Nybörjar- och fortsättningsgrupp för barn och ungdom mellan cirka 9 och 15 år. Målet med träningen är att lära sig grundtekniker gällande att kunna falla, kasta och göra fasthållningar. Träningen ska vara variationsrik som utvecklar barnen och ungdomarna både fysisk och mentalt. Smidighet, rörelse och kroppsuppfattning utvecklas vidare genom träningen. Denna grupp prövar på tävlingstekniker och utvecklar sin kunskap kring judons japanska begrepp. Utöver en fantastisk träningsform får barn och ungdomarna kompisar, har det roligt och ser fram emot kommande träningar.

Judo 3 (12-16 år)  
Fortsättningsgrupp för hen som har tränat i grupperna Judo 1 eller Judo 2, har ett brinnande tävlingsintresse och är mellan cirka 12- 16 år. Barnen och ungdomarna behöver ha grundkunskaperna i judo. Träningen håller ett högre tempo än grupperna Judo 1 och Judo 2 och är förberedande inför gruppen Judo 4. Målet med träningen är att förbereda barnen och ungdomarna för en kommande tävlingskarriär. Deltagarna utvecklar och breddar sin judoteknik för att längre fram kunna hitta en egen effektiv judostil. Träningen består av teknik, taktik, fys och kampmoment. Målet behöver inte vara att vinna VM men deltar man i denna grupp måste barnen och ungdomarna tycka om tävling och kampmoment. Utöver en fantastisk träninsgform får ungdomarna kompisar, har det roligt och ser fram emot kommande träningar.
Judo 4 (14 år och uppåt)          
Tävlingsgrupp för lovande talanger och landslagsaktiva och som är cirka 14 år och uppåt. I dialog med ansvarig tränarre sätter varje deltagare sina egna mål för träning, tävling och läger. Klubben jobbar för att våra aktiva som vill tävla på tävlingar runt om i världen och har kapacitet ska få göra det. Träningen bedrivs så att deltagaren ska få möjlighet nå sin fulla potential och drömmar. Utöver en fantastisk träninsgform får ungdomarna kompisar, har det roligt och ser fram emot kommande träningar.
Ungdom & vuxna (15-99 år)          
Nybörjar- och fortsättningsgrupp för ungdomar och vuxna som är crika 15 år och uppåt. Damer och herrar tränar tillsammans. Målet för nybörjare är att lära sig grunderna för fallteknik samt de första kast- och fasthållningsteknikerna. Målet för de som har grunderna är att utveckla sin judo.Träningen är variationsrik som utvecklar dig både fysisk och mentalt. Du ska kunna börja som helt nybörjare och kunna träna på i denna grupp för att kunna gradera dig till svart bälte om så önskas.
Anpassad judo – A-judo (tidigare kallat Special Needs)      
I denna grupp kan du träna som har någon typ av funjktionsnedsättning och som är cirka 5 år och uppåt. Klubben har sedan 70-talet bedrivit judoträning för gruppen. Våra tränare är världsledande i att leda träning för personer med funktionsnedsättning. Vill du träna, träna upp smidighet, utveckla din koordinationsförmåga och kroppskontroll, utveckla balansen och samtidigt få nya kompisar? Då är judo oslagbart. Målet med träningen är att lära sig att falla, kasta och göra fasthållningar. Vi åker på läger och tävlingar i Sverige och världen när tillfälle ges. Vi tränar utifrån varje individs egna förutsättningar och träningen sker med kontroll och mycket skratt. Klubben deltar just nu i ett EU-projekt inom Erasmus där man speciellt tittar på judons positiva inverkan på perosner med autismdiagnoser. 
Ladies (Flickor och damer 15-99 år)        
Nybörjar- och fortsättningsgrupp för ungdomar och vuxna som är cirka 15 år och uppåt. Gruppen är öppen för flickor, damer och för dig som definierar dig som kvinna. Målet för nybörjare är att lära sig grunderna för fallteknik samt de första kast- och fasthållningsteknikerna. Målet för de som har grunderna är att utveckla sin judo.Träningen är variationsrik som utvecklar dig både fysisk och mentalt. Du kan med fördel kombinera denna grupp med träning i ”Ungdom & vuxen”. 
Kata (13 år och uppåt)          
Kataträning vänder sig till alla aktiva från 13 år och uppåt. Kata är ett japanskt begrepp och betyder ”bestämd form”. Kata är en träningsform där tekniker utförs i ett förutbestämt mönster. Kataträningen är nödvänding för dig som ska gradera sig till svarta bälten. Det arrangeras Kataläger där alla kan delta som vil utveckla sin judo.
Judo4All              
I denna grupp tränar alla åldrar tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Du tränar upp smidighet, utvecklar koordinationsförmåga, kroppskontroll och utvecklar balansen. Målet med träningen är att lära dig att falla, kasta och göra fasthållningar. Vi tränar utifrån varje individs egna förutsättningar och träningen sker med kontroll och mycket skratt. Har du barn som tränar judo är detta ett tillfäle att träna tillsammans hela familjen. Kom och pröva på judo helt enkelt!